วัด

  • วัดบ้านเด่น
  • วัดป่าแป๋
  • วัดป่าหมู่ใหม่
  • วัดอรัญวิเวก

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

  • น้ำพุร้อนโป่งเดือด
  • น้ำตกหมอกฟ้า
  • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

สถานที่ท่องเที่ยวอื่น

  • ปางช้างแม่แตง
  • เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์